VIEW of the/from the WATERSIDE

drie kanalen video-installatie
16:9 full HD 50p, 21:22 min, loop
2016

In de video-installatie ‘VIEW of the/from the WATERSIDE’ ontleed ik door middel van serene beelden en een poëtisch verhalende voice-over – bestaande uit fragmenten uit interviews, casestudy’s en websites van vastgoedmakelaars – de rol van water in het gentrificatieproces van het voormalige havengebied ’t Eilandje in Antwerpen. In de video-installatie zet ik vraagtekens bij de nieuwe eigenschappen die worden toegeschreven aan water, denk daarbij bijvoorbeeld aan de toe-eigening en het gebruik van water in de context van stedenbouwkundige en zakelijke belangen.


view of the/from waterside