Hoe maak je een kunstenaar waardevol voor je probleem?

In deze aflevering zoomt Annejet samen met Martijn Engelbregt en Esmé Calis van Circus Andersom in op de interactie tussen de kunstenaar(s) en opdrachtgever bij de benadering van een wens of een probleem.

Welke houding vraagt de samenwerking met een kunstenaar en waar moeten partijen voor waken? Wat is de beloning als je verwondering toelaat en de verleiding van het direct willen oplossen van je probleem weet te weerstaan?

“De samenwerking met een kunstenaar vraagt om visie en lef. Dat je de wrijving niet uit de weg gaat. We hebben er vormen voor om dat ook terug te geven, dan kan je daarover praten en kijken waar je elkaar kan vinden. Als kunst iets kan doen is het de oogkleppen laten wegvallen en creativiteit uitnodigen daar naar te kijken en te inspireren van binnenuit.”, aldus Martijn Engelbregt.

 

 

Esmé en Martijn maken deel uit van Circus Andersom, een organisatie voor ontregelende verbinding. Benieuwd wat dat concreet inhoudt of iets wat in de podcast aan de orde komt? Bekijk vooral de links hieronder in de shownotes.

 

Info geïnterviewden

Martijn Engelbregt en Esmé Calis zijn werkzaam bij Circus Andersom.
Circus Andersom is een collectief van creatieve projectontwikkelaars met kunstprojecten voor sociale duurzaamheid. We verleiden plekken en mensen die (on)bewust om verandering verlegen zitten.

Onder de noemer fysieke filosofie ontwarren we lichaamsgeoriënteerde wijsheid met concrete projecten waarin we de verbinding tussen hart, hoofd en buik onderzoeken. We ontwerpen alternatieve dialoogvormen waarin deelnemers zichzelf èn elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Betrokkenen voelen zich uitgenodigd om met een verwonderde blik naar zogenaamde vanzelfsprekendheden te kijken.

 

Circus Andersom schroomt niet te schuren en zoekt bewust de verwondering op omdat we geloven in onontgonnen wegen binnen onze hokjesmaatschappij. Mensen mogen meer ruimte ervaren om zichzelf zijn.

Meer informatie: https://circusandersom.nl/

 


Opnamesetting op de studio van Circus Andersom

Werk van Circus Andersom


Shownotes

  1. Samenwerking en onderzoek van Thrive Institute i.s.m. The Turn Club en kunstenaars naar of en hoe kunst een impactrapport invoelbaar kan maken. Klik hier voor een korte toelichting en impressie dat door Thrive werd gedeeld op Linked In over de performance. Benieuwd naar info over de uitkomsten? Klik dan hier.
  2. Voor informatie over de werkvormen “intuïtieve mensbenadering”, “Theatrale dialoog”, “Medicijnfabriek” en “Werkvloer taal” Van Circus andersom klik je hier en dan selecteer je de workshops.
  3. Lees hier meer over de kunstenaarsmindset voor iedereen, waar Merlijn Twaalfhoven in zijn boek “Het is aan ons” voor pleit.
  4. Informatie over het onderzoek door Circus Andersom in samenwerking met wetenschappers naar kunst en gezondheid in een Ziekenhuis vanuit de vraag “Is kunst goed voor je gezondheid”: http://circusandersom.nl/projecten/initiatieven/beter-consortium/
  5. Informatie over de werkvormen van Circus Andersom voor ongewenste intimiteiten vind je hier en hier. Klik voor de workshop voor eenzaamheid hier.

Workshop medicijnfabriek

Sexpack – leuterspelWorkshop gewenste intimiteiten

Room for fear


Over de podcasthost

Annejet Gosselink

Als procesbegeleider en veranderkundige houdt ze zich het liefst bezig met transformatievraagstukken.

Met de stuwende kracht van creatieve werkvormen en tools ondersteunt ze organisaties bij hun vraag of wens. Ze creëert en faciliteert ruimte bij de betrokkenen om te ontdekken en doen wat nodig is om tot de kern van hun vraag te komen. Om vervolgens vanuit daar te werken aan de gewenste verandering en ontwikkeling.

In haar opdrachten voor het bedrijfsleven en de publieke sector schakelt ze kennis en kunde in van diverse kunstenaars, ontwerpers en experts. Deze podcast is een persoonlijk experiment onder het mom “practice what you preach”. Voor de muziek en visuals is hulp ingeschakeld, de rest doet ze zelf.

Visuals: Bureau Grotesk
Soundscape: Nicky Liebregts

Laatste nieuws