Hoe maak je met kunst meer impact?

In deze aflevering ontmoeten Laura Mentink, Kees Klomp en Annejet elkaar op de Hogeschool van Amsterdam voor een gesprek over een bijzonder project waarin kunstenaars aan bedrijven werden gekoppeld om hun impactdata te vertalen naar een kunstuiting. Kan data invoelbaar worden en hoe ziet dat eruit? Beluister het vooral zelf in de opname én bonusaflevering!

“Ik vond de performance een prototype voorbeeld van iets wat je niet uit de cijfers haalt. Daar heb je kunstenaars voor nodig. Wat jullie hebben gedaan is echt iets toegevoegen aan de impact data, aan het verhaal. Door de performance is het inzicht, bewustzijn en begrip vergroot.“, vertelt Kees Klomp. 

En dat is een mooie bevestiging voor hem welke waarde kunst kán toevoegen. Met THRIVE Institute is hij bezig om te onderzoeken hoe de impact die bedrijven maken beter overgebracht kunnen worden op het publiek dan via een “koude” impactrapportage. Daarom startten ze in 2021 i.s.m. The Turn Club met de  onderzoekvraag: “Kun je de impact van de impact vergroten als je kunstenaars vraagt via een kunstuiting een eigen interpretatie te geven aan impactdata?”. Om daarachter te komen koppelden ze in 2021 negen organisaties, die vooruitlopen op het gebied van impact maken, aan kunstenaars. Op 25 mei 2022 vond het Purpose Reporting Event plaats waarop alle kunstenaars hun uiting deelde met het publiek en zijn de resultaten gemeten.

In de podcast zoomen we in op één specifiek onderdeel, namelijk de vertaalslag die toneelspeler en schrijver Laura Mentink van het Impactrapport van de ABN AMRO maakte. Ze hield aanvullende interviews met stakeholders en halverwege het project betrok ze Annejet Gosselink om gezamenlijk te werken aan een totaalbeleving die de impact bij het publiek zou vergroten.

Dit werd een driedelige performance. Deze begon met een 9 minuten durende monoloog (die hier te beluisteren is). Hierin vertolkte Laura de impact en vertelde vanuit 7 verschillende perspectieven. Vervolgens werden in de tweede akte 7 mensen uit het publiek uitgenodigd om zitting te nemen als één van de actoren uit de monoloog (geïnspireerd op Het Parlement van de Dingen van Bruno Latour) en tot slot ontstond er in het derde deel interactie met het hele publiek. Wat dit deed met het publiek en de impact van de impact? Daar hebben we het in de podcast over.

Benieuwd naar meer info over Laura, Kees of wat er in de podcastaflevering aan de orde komt? Bekijk vooral informatie en de links hieronder.
Info geïnterviewden

Laura Mentink

Laura Mentink (1983) is toneelspeler, maker en tekenaar. Met haar teksten, observaties, performances, tekeningen en vragen probeert poogt ze aan het licht te brengen wat vaak over het hoofd gezien of gehoord wordt. En hoe die stemmen en verhalen verband houden met de rest, met ons, met hoe wij ons gedragen, hoe we handelen, hoe we ons voelen, wie we zijn. Laura trekt zaken uit hun verband en legt nieuwe verbanden, om zo beweging te veroorzaken op sociaal, economisch en natuurgebied.
Laura speelt, schrijft en maakt o.a. voor de Turnclub, Collectief Kapitaal, Yeds, NTGent, Thrive Institute, Stichting Nieuwe Helden, het Mondriaanhuis, het Erasmus MC, Hogeschool Utrecht, de AHK, de Nieuwe Tijd, Sint Joost School of Art & Design, ArtEZ en de Rabobank. Klik hier voor meer info.


Kees Klomp

Kees Klomp is partner van THRIVE Institute en lector Betekeniseconomie bij Hogeschool Rotterdam. In al zijn werk stelt hij de betekeniseconomie centraal: een nieuw economisch paradigma waar de focus niet alleen ligt op economische groei, maar op welzijn van mensen, dieren en de natuur. Zo is hij met THRIVE Institute, de denk-en doetank voor de betekeniseconomie, bezig met onderzoek (naar onverkende impactgebieden), onderzoeksgedreven innovatieprogramma’s (maken van impact) en onderwijs (creëren van changemakers) die draaien om leren én doen. Zodat op die manier, iedereen haar maximale impact kan realiseren. Daarnaast heeft Kees verschillende boeken geschreven hierover, waaronder ‘THRIVE. Fundamentals for a new economy”, waarin verschillende  economische denkers hun betekenisvolle gedachtegoed presenteren.

 
Shownotes

  1. Samenwerking en onderzoek van Thrive Institute i.s.m. The Turn Club naar “Kun je de impact van de impact met behulp van kunst vergroten?”. Klik hier voor een korte toelichting en impressie dat door Thrive werd gedeeld op Linked In over de performance. Benieuwd naar info over de uitkomsten? Klik dan hier.
  2. Uitspraak van Bert Hellinger: “Alles heeft een stem en een systeem kan pas in beweging komen als elke stem gehoord is.” Lees hier  meer over het Systemisch werk, waar Bert Hellinger de grondlegger van is.
  3. Meer info over Merlijn Twaalfhoven en The Turnclub vind je hier.

 


Over de podcasthost

Annejet Gosselink

Als procesbegeleider en veranderkundige houdt ze zich het liefst bezig met transformatievraagstukken.

Met de stuwende kracht van creatieve werkvormen en tools ondersteunt ze organisaties bij hun vraag of wens. Ze creëert en faciliteert ruimte bij de betrokkenen om te ontdekken en doen wat nodig is om tot de kern van hun vraag te komen. Om vervolgens vanuit daar te werken aan de gewenste verandering en ontwikkeling.

In haar opdrachten voor het bedrijfsleven en de publieke sector schakelt ze kennis en kunde in van diverse kunstenaars, ontwerpers en experts. Deze podcast is een persoonlijk experiment onder het mom “practice what you preach”. Voor de muziek en visuals is hulp ingeschakeld, de rest doet ze zelf.

Visuals: Bureau Grotesk
Soundscape: Nicky Liebregts

Laatste nieuws